Ik geloof dat in ieder mens, in ieder team en in ieder bedrijf of organisatie een vlammetje brandt.

Als je dat vlammetje aan krijgt en je weet wat je er mee moet doen, wordt jij en iedereen om je heen, daar heel gelukkig van.


Creativiteit en creatie

Ik zie creativiteit als het vermogen tot verbeelden van (nieuwe) combinaties en creatie is het daadwerkelijk laten ontstaan van deze combinaties.
Ergens in de verbeelding ontstaat een beeld, een concept dat vervolgens gerealiseerd kan worden. Elk mens beschikt over een creatief vermogen en ik vind het geweldig dit vermogen bij mezelf en anderen aan te spreken.

Business Creativiteit

Het bedenken van nieuwe dingen of het om-denken van bestaande dingen is voor mij een tweede natuur. Zakelijk gezien is het heel goed mogelijk creativiteit toe te passen. Veel bedrijfsmatige activiteiten zijn gestoeld op bestaande conventies. Opvattingen, patronen. Daar is niets mis mee, maar maak hiervan een bewust proces. Vaak is het zo dat wanneer je nog eens kijkt naar het hoe en waarom er hele andere beslissingen worden genomen.

Ik kijk graag naar onderwerpen en onderzoek hoe deze anders kunnen zijn. Het zij door de bestaande elementen anders te rangschikken of door hele nieuwe dingen te bedenken.

Mijn vlammetje

Ik doe mijn werk met passie. Passie wil ik uitwisselen. Als ik samenwerk met anderen is uitwisseling een van de belangrijkste elementen. Passie is de drive en het smeermiddel het uitvoeren van projecten. Ik werk dan ook graag met mensen die dit begrijpen en onderschrijven, of met mensen die dit willen onderzoeken.